Feb 12, 2009

PISMA, SJECANJA, PJESME, JEZIK


PISMA, SJECANJA, PJESME, JEZIK

Milo Vašak

»Meni je naša hrvatska rič najlipša« Ja i moja žena sme Hrvati z Morave, z Frielištofa a Prerave sela za ke ste pisali v petnajstom broju Hrvatskih Novin (br. 15/85). Mi na Moravi zopet malo drugačije govuorime aj pišem. Naše dužičko »o« je »uo« a nikada naše dužičko »i« je »ie«. Zato Frielištof nebo bi se moglo i pisat Frijelištof a ne Frelištof. Meni je naša hrvatska rič najlipša od sih drugih riči.
(D. Pavličević, Moravski Hrvati, str.303)

O.Ružička

Croatian is for me the most beautiful language. My wife and me are Croats from Moravia, from Frielištof and Prerava villages,
on which you have written an article in Hrvatske Novine, no.15 (1985).
We talk and write a little bit differently. Our long "o" is "uo" and sometimes
our long "i" can be "ie". That's why Frielištof might be written as Frijelištof,

but not as "Frelištof". Croatian is for me more beautiful than any other languages.

No comments: