Feb 21, 2009


Hrvatska matica iseljenika
ima čast pozvati vas
na
svečano predstavljanje

HRVATSKOG ISELJENIČKOG ZBORNIKA 2009.

koje će se održati u utorak, 24. veljače 2009.
u 13 sati u HMI, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu.

Zbornik će predstaviti:
Danira Bilić, ravnateljica HMI-a,
dr. sc. Vlado Šakić,
ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar,
dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji
i
Vesna Kukavica, urednica.

Glazbeni program:
Barbara Othman, operna solistica HNK Osijek
Voditeljica: Ljerka Galic, prof.

Hrvatski iseljenički zbornik 2009. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku ima 8 tematskih cjelina, koje se sastoje od 44 samostalna autorska priloga, koji s više ili manje informacija povezuju 20 zemalja svijeta. Tematske cjeline bogate su raznorodnim tekstovima koje su pisali ugledni stručnjaci i vrsni publicisti iz zemlje i inozemstva.
Obrađene su teme vezane za materinski jezik iseljene Hrvatske i njegov današnji položaj u Australiji te zemljama EU, zatim teme vezane uz kulturnu baštinu hrvatskih zajednica u svijetu, te aktualnu umjetničku produkciju iseljene Hrvatske s posebnim naglaskom na elitnom književnom stvaralaštvu drugog i trećeg iseljeničkog naraštaja na jezicima domicilnih zemalja. U ovom se svesku Matičina godišnjaka posebno obrađuje najraseljenija regija – Dalmacija. Časopis, uobičajeno, donosi i niz zanimljivih priloga posvećenih pojedinim izazovima naših znanstvenika u dijaspori od Sjeverne i Južne Amerike do Australije i europskih zemlja s osvrtom na povratničke priče mladih znanstvenika.


No comments: