Feb 12, 2009

...a long time ago in Dobro Pole

A. Malec, "O moravských Hrvátech", Česky Líd, XIX, 1910, 384
A. Malec "On Moravian Croats" Česk Líd, XIX, 1910, p.384


Pogled na dvoř hiže Jaková Siča v Gutfjeldě č. 36. Trjetna.
V levo: komory a stáje, V rohu (nugli*) studně.
V právo : obydlí s »vijamom« a vedle něho vrata průjezdní.
Fotografoval farář Al. Malec.
**
The yard of house of Jakov Siča in Dobro Pole, no.36/3.
Left: chamber and stable, a well on the corner,
Right: dwelling place with "vijam", and a gateway for carriage next to it

No comments: